NUÔI EM TRAI QUẢ NHIÊN KHÔNG DỄ DÀNG – CHƯƠNG 67

Tên gốc: 养个弟弟不容易 (Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng)

Author: 樸實_ (tạm dịch: Giản dị _ )

Editor: Ngọc

Beta: Nim

Pairing: MarkJin

Status: đang bò =w=

BẢN EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

VUI LÒNG KHÔNG ĐƯA RA KHỎI WORDPRESS NÀY.

CHƯƠNG 67

Tiếp tục đọc

Advertisements

NUÔI EM TRAI QUẢ NHIÊN KHÔNG DỄ DÀNG – CHƯƠNG 66

Tên gốc: 养个弟弟不容易 (Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng)

Author: 樸實_ (tạm dịch: Giản dị _ )

Editor: Ngọc

Beta: Nim

Pairing: MarkJin

Status: đang bò =w=

BẢN EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

VUI LÒNG KHÔNG ĐƯA RA KHỎI WORDPRESS NÀY.

CHƯƠNG 66

Tiếp tục đọc

[FMV] [MarkJin / MarkNior] Save me {Nim}

 

“Tình yêu tôi dành cho em giống như tấm gương vậy.
Dù em có đập nó thành hàng trăm ngàn mảnh vỡ.
Thì khi em đến gần mà xem, từng mảnh, từng mảnh cũng đều là em”.

“My love for you is just like a mirror
Even if you break it into thousand pieces
Then you come closer, each of pieces reflects your shadow only”

BGM: Save me – BTS

DO NOT TAKE OUT WITHOUT CREDIT!!

HD: https://goo.gl/GD2SUH